Qui som

Àrea d'Investigació (investigacioarrobauib.cat)

Directora (investigacio.direccioarrobauib.cat)

Funcions

Montserrat Rodríguez Delgado

Montserrat Rodríguez Delgado
Directora de l'Àrea d'Investigació
971 17 3283

TIC de l'Àrea d'Investigació (investigacio.ticarrobauib.cat)

Funcions

Miquel Titos Ramis

Miquel Titos Ramis
Tècnic Informàtic
971 17 2523

Marilina Ferrer

Marilina Ferrer Juan
Tècnica Informàtica
971 17 2311

Oficina de Projectes Estatals i Autonòmics (OSR-EA)  (osrarrobauib.cat) 

Funcions

Secció tècnica de projectes (osr.gestiotecnicaarrobauib.cat)

Cristina Rogel Bertó

Cristina Rogel Bertó
Tècnica Superior de Recerca
971 17 2550

Marta Mas Guerra

Marta Mas Guerra
Tècnica de Recerca
971 25 9869

Fátima Koujili

Fátima Koujili
Tècnica de Recerca
SOIB Recerca i Innovació
971 25 9756

Fátima Koujili

Miquel Colom Rosselló
Tècnic de Recerca
SOIB Recerca i Innovació
971 17 2605

Secció econòmica de projectes  (osr.gestioeconomicaarrobauib.cat)

Francisca Latorre Sánchez

Diana Mir Pflug

Diana Mir Pflug
Auxiliar Administrativa
971 17 2033

Maria del Carmen Santana Agüero

Maria Antònia Muñoz Matas

Maria Antònia Muñoz Matas
Gestora de proximitat de la Recerca
971 25 9884

  

Oficina de Projectes Europeus (OPE)  (opearrobauib.eu)

Funcions

Neus Martí Alba

Neus Martí Alba
Tècnica de Recerca
971 17 2907
 

Camila Garau Martínez

Camila Garau Martínez
Tècnica de Recerca
SOIB Primera Experiència
971 17 3345

Cristina Moll Allés

Cristina Moll Allés
Tècnica de Recerca
SOIB Recerca i Innovació

 

Iván Ramos Arcos

Iván Ramos Arcos
Tècnic de Recerca
SOIB Recerca i Innovació

 

Oficina de Gestió del Programa de Foment i Recursos Humans per a la Recerca (FORHU) (forhuarrobauib.cat)

Funcions

Secció de programes propis i recursos humans 
(forhu.programafomentarrobauib.cat - forhu.rrhharrobauib.cat)

Beatriz Rausell Mañas

Beatriz Rausell Mañas
Auxiliar Administrativa
971 17 2765

Maria del Camí Colom Coll

Laura González Arbona

Laura Arbona González
Auxiliar Administrativa
971 25 9503

Juan Antonio Molina Riera

Emmanuella Orero Rubio
Auxiliar Administrativa
971 17 2465 

Secció de contractació a càrrec del capítol VI  (forhu.contractacioarrobauib.cat)

 M Jesús Martínez

Juana Gaya Bauza

Juana Gayá Bauzá
Auxiliar Administrativa
971 25 3132
 

Unitat de Divulgació i Cultura Científica (UDCC)  
(culturacientificaarrobauib.cat)

Funcions

Enric Culat Pascual

Enric Culat Pascual
Tècnic Divulgació
971 25 9919

Joan Pericàs Cifre

Joan Pericàs Cifre
Auxiliar Administratiu
971 17 2092

Rosa Quetglas Munar

Rosa Quetglas Munar
Tècnica de Recerca
SOIB Recerca i Innovació
971 17 1397