Calls for previous years

 • Convocatòria 141/2022 de 12/7/2022 61 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Química supramolecular i en les línies de recerca següents: · Química supramolecular · Química computacional i modelització molecular · Sensors
 • Convocatòria 140/2022 de 12/7/2022 73 KB
  La persona contractada realitzarà tasques en el marc del projecte DivulgaUIB FCT-21-16724. En particular, realitzar vídeos i material audiovisual que contribueixen a la divulgació científica de l'activitat que es realitza a la Universitat de les Illes Balears
 • Convocatòria 139/2022 de 12/7/2022 69 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Física Interdisciplinària i en les línies de recerca següents: · Sistemes Complexos. Física Estadística i No lineal. Física Quàntica · Biocomplexitat. Dinàmica No lineal en fluids · Dinàmica i fenòmens col·lectius en sistemes socials
 • Convocatòria 138/2022 de 12/7/2022 53 KB
  La persona a contractar realitzarà les tasques de recerca del grup de recerca Relativitat i Gravitació, i en les línies de recerca de: · Relativitat numèrica: simulació de forats negres, estels de neutrons, etc. · Magnetohidrodinàmica relativista. · Desenvolupaments matemàtics en relativitat general i cosmologia.
 • Convocatòria 137/2022 de 12/7/2022 59 KB
  La persona contractada donarà suport en el marc del projecte de referència AP_2021_043. En particular, ha de donar suport a l’elaboració de material (qüestionari, targetes, etc.), tabulació de respostes en suport informàtic (Microsoft Excel o similar), elaboració de bases de dades i anàlisi descriptiu dels resultats preliminars associats a l’Enquesta sobre accions de reducció i compensació de la petjada de carboni en l’activitat turística.
 • Convocatòria 136/2022 de 12/7/2022 64 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca Física Experimental de Sistemes Complexos (FESC) i en les línies de recerca següents: .Fotònica i electrònica no lineal ·Neurociència computacional ·Procesament d'informació utilitzant dispositius neuro-inspirats
 • Convocatòria 135/2022 de 12/7/2022 59 KB
  La persona contractada donarà suport en el marc del projecte de referència AP_2021_045. Concretament, ha de dur a terme tasques de recerca documental a biblioteques, arxius i hemeroteques, així com també de revisió bibliogràfica.
 • Convocatòria 134/2022 de 12/7/2022 84 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Meteorologia i en les línies de recerca següents: · Estudi i simulació de fenòmens meteorològics i hidrològics de gran impacte social a la Mediterrània occidental · Projecció i anàlisi dels efectes regionals del canvi climàtic · Estudi experimental i numèric de la capa límit atmosfèrica en terreny complex
 • Convocatòria 133/2022 de 12/7/2022 65 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Grup de Física Gravitacional: teoria i observació (GRAVITY) i en les línies de recerca següents: · Astronomia d'ones gravitacionals · Relativitat numèrica, cosmologia i astrofísica relativista computacional · Aspectes teòrics de la física gravitacional
 • Convocatòria 132/2022 de 12/7/2022 75 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Sociolingüística de les Illes Balears i en les línies de recerca següents: · Descripció de la situació sociolingüística de les Illes Balears i estudis demolingüístics -Planificació lingüística i avaluació de les intervencions institucionals -Variació lingüística i models de llengua
 • Convocatòria 131/2022 de 12/7/2022 55 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Tecnologies Marines, Oceanografía Operacional i Sostenibilitat i en les línies de recerca següents: · Física i tecnologia del sistema oceànic costaner: Observació, predicció i interaccions
 • Convocatòria 130/2022 de 12/7/2022 61 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Nutrició comunitària i estrès oxidatiu i en les línies de recerca següents: Estrés oxidatiu. Metabolisme energètic. Noves aplicacions tecnològiques dels enzims. Desenvolupament de nous agents oxidants i antioxidants. Nutrició comunitària. Epidemologia nutricional. Nutrició d’esportistes. Aliments de disseny, transferència de tecnologia als sectors productius i de serveis. Nutrició molecular. Nutrients i expressió gènica. Funcionalitat molecular i cel·lular.
 • Convocatòria 129/2022 de 12/7/2022 65 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Grup de Física Gravitacional: teoria i observació (GRAVITY) i en les línies de recerca següents: · Astronomia d'ones gravitacionals · Relativitat numèrica, cosmologia i astrofísica relativista computacional · Aspectes teòrics de la física gravitacional
 • Convocatòria 128/2022 de 12/7/2022 95 KB
  La persona contractada participarà en tasques de la LIA 3: Experiments d'ones gravitacionals i astronomia de multi-missatgers. Els objectius d'aquesta línia inclouen aspectes d'instrumentació, computació i metodologies d'anàlisi i explotació científica de les dades dels experiments d'ones gravitacionals terrestres i a l'espai, així com la combinació amb dades de d'altres observatoris (astrofísica de multi-missatgers). Més concretament estudi de la coalescència de sistemes binaris, cosmologia relativista, forats negres, estels de neutrons i astronomia de multi-missatgers.
 • Convocatòria 127/2022 de 12/7/2022 114 KB
  La persona contractada participarà en tasques de la LIA 3: Experiments d'ones gravitacionals i astronomia de multi-missatgers. Els objectius d'aquesta línia inclouen aspectes d'instrumentació, computació i metodologies d'anàlisi i explotació científica de les dades dels experiments d'ones gravitacionals terrestres i a l'espai, així com la combinació amb dades de d'altres observatoris (astrofísica de multi-missatgers). Més concretament tasques relacionades amb relativitat numèrica, fenòmens crítics i aplicacions a ones gravitacionals
 • Convocatòria 126/2022 de 12/7/2022 114 KB
  La persona contractada participarà en tasques de la LIA 3: Experiments d'ones gravitacionals i astronomia de multi-missatgers. Els objectius d'aquesta línia inclouen aspectes d'instrumentació, computació i metodologies d'anàlisi i explotació científica de les dades dels experiments d'ones gravitacionals terrestres i a l'espai, així com la combinació amb dades de d'altres observatoris (astrofísica de multi-missatgers). Més concretament modelatge, anàlisi de dades i cosmològica a partir de les ones gravitacionals amb lents.
 • Convocatòria 125/2022 de 12/7/2022 113 KB
  La persona contractada participaciparà en tasques de la LIA 3: Experiments d'ones gravitacionals i astronomia de multi-missatgers. Els objectius d'aquesta línia inclouen aspectes d'instrumentació, computació i metodologies d'anàlisi i explotació científica de les dades dels experiments d'ones gravitacionals terrestres i a l'espai, així com la combinació amb dades de d'altres observatoris (astrofísica de multi-missatgers). Més concretament estudis d'astrofísica relativista, cerca d'ones gravitacionals contínues i transitòries de llarga durada, modelatge de senyals i anàlisi de dades.
 • Convocatòria 124/2022 de 12/7/2022 76 KB
  La persona contractada donarà suport en el marc del projecte de referència RTI2018-094844-B-C31. Contribuirà al desenvolupament de les següents tasques del projecte "Overtourism in Spanish Coastal Destinations. Tourism Degrowth Strategies" (RT2018 094844b-C31): tasca 4. Test, comparació i redefinició de metodologies d'anàlisi i resultats per a l'àmbit geogràfic d'estudi; més concretament, la tasca específica T4.4. Re-definició d'indicators, variables i models d'estat, pressió i resposta, que caracteritzen les destinacions.
 • Convocatòria 123/2022 de 12/7/2022 65 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Neurodinàmica i Psicologia Clínica i en les línies de recerca següents: · Avaluació i tractament dels transtorns d'ansietat i afectius · Avaluació neuropsicològica del dolor crònic · Aplicació de models no lineals a variables psicofisiològiques
 • Convocatòria 122/2022 de 12/7/2022 65 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Neurodinàmica i Psicologia Clínica i en les línies de recerca següents: · Avaluació i tractament dels transtorns d'ansietat i afectius · Avaluació neuropsicològica del dolor crònic · Aplicació de models no lineals a variables psicofisiològiques
 • Convocatòria 121/2022 de 5/7/2022 61 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Neurobiologia cel·lular i en les línies de recerca següents: · Bases cel·lulars i moleculars dels processos neurodegeneratius · Estratègies de neuroprotecció
 • Convocatòria 120/2022 de 5/7/2022 65 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Recursos hídrics i canvi global (GLOWATER) i en les línies de recerca següents: · Recursos hídrics i economia de l'aigua en àrees turístiques · Processos geoambientals i dinàmiques ecològiques a través de la teledetecció · Interaccions hidro-climàtiques i ecologia fluvial en ambients mediterranis
 • Convocatòria 119/2022 de 5/7/2022 64 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca Física Experimental de Sistemes Complexos i en les línies de recerca següents: · Fotònica i electrònica no lineal · Neurociència computacional · Procesament d'informació utilitzant dispositius neuro-inspirats
 • Convocatòria 118/2022 de 5/7/2022 65 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca Física Experimental de Sistemes Complexos i en les línies de recerca següents: · Fotònica i electrònica no lineal · Neurociència computacional · Procesament d'informació utilitzant dispositius neuro-inspirats
 • Convocatòria 117/2022 de 5/7/2022 54 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Transtorns mentals d’alta prevalença i en les línies de recerca següents: · Prevenció dels trastorns depressius. · Clínica dels transtorns afectius i d'ansietat. · Aspectes terapèutics dels transtorns mentals d'alta prevalença.
 • Convocatòria 116/2022 de 5/7/2022 65 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca Neurodinàmica i Psicologia Clínica i en les línies de recerca següents: · Avaluació i tractament dels transtorns d'ansietat i afectius · Avaluació neuropsicològica del dolor crònic · Aplicació de models no lineals a variables psicofisiològiques
 • Convocatòria 115/2022 de 5/7/2022 64 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca Física Experimental de Sistemes Complexos (FESC) i en les línies de recerca següents: .Fotònica i electrònica no lineal ·Neurociència computacional ·Procesament d'informació utilitzant dispositius neuro-inspirats
 • Convocatòria 114/2022 de 5/7/2022 65 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Grup de Genètica Humana i en les línies de recerca següents: · Detecció de mutacions a malalties amb base genètica. · Genètica de poblacions insulars. · Genètica, evolució i epidemiologia de virus.
 • Convocatòria 113/2022 de 5/7/2022 65 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Grup de Genètica Humana i en les línies de recerca següents: · Detecció de mutacions a malalties amb base genètica. · Genètica de poblacions insulars. · Genètica, evolució i epidemiologia de virus.
 • Convocatòria 112/2022 de 21/6/2022 65 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca d’Interaccions fisio-biològiques a l’oceà (InFiBiO) i en les línies de recerca següents: · Interaccions Fisico-Biològiques des de la microescala (motilitat de microorganismes, microfluïdica) a la mesoescala (corrents, fronts i turbulència) · Integració de mètodes observacionals, numèrics i experimentals per al modelatge de sistemes fisico-biològics · Dinàmica del fitoplancton (incloses les Proliferacions d'algues nocives) i la seva relació amb forçaments ambientals
 • Convocatòria 111/2022 de 21/6/2022 61 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Tractament i Anàlisi Matemàtica d’Imatges (TAMI) i en les línies de recerca següents: · Processament d'Imatges i Video · Aplicacions: imatges satèl·lit, video comercial, imatges mèdiques, etc · Aplicacions: fotografia digital, imatges satèl·lit, imatges mèdiques
 • Convocatòria 110/2022 de 14/6/2022 65 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Anàlisi per injecció en fluxe i anàlisi de traces i en les línies de recerca següents: · Mètodes d'anàlisi en flux per a la resolució de problemes ambientals i anàlisi d'aigües recreatives. · Cicles biogeoquímics d'elements traça i anàlisi d'especiació en sistemes aquàtics. · Mètodes analítics automàtics de separació, extracció i preconcentració per a la determinació de traces de contaminants ambientals
 • Convocatòria 109/2022 de 14/6/2022 58 KB
  La persona contractada realitzarà tasques de: participació en mostrejos al mar (recollida de mostres i instal.lació d'aparells de mesura) - processat de mostres biològiques, d'aigua i sediments i al laboratori - preparació de mostres per analitzar a laboratoris externs - preparació del material per realitzar les campanyes de mostreig
 • Convocatòria 108/2022 de 14/6/2022 58 KB
  La persona contractada realitzarà tasques de: participació en campanyes al mar (recollida de mostres i instal.lació d'aparells de mesura) - sol.licitar els permisos per realitzar les campanyes - preparació del material per realitzar les campanyes de mostreig - preparació i calibració dels equips de mesura - descàrrega de dades dels equips de mesura - processat de mostres biològiques, d'aigua i sediments i al laboratori - preparació de mostres per analitzar a laboratoris externs - anàlisis de dades i visualització de resultats
 • Convocatòria 107/2022 de 14/6/2022 58 KB
  La persona contractada realitzarà tasques de: participació i coordinació de campanyes al mar (recollida de mostres i instal.lació d'aparells de mesura) - processat de mostres biològiques, d'aigua i sediments i al laboratori - preparació de mostres per analitzar a laboratoris externs - control de qualitat de les dades - anàlisis de dades i visualització de resultats - participació en l'elaboració d'informes - tasques de gestió relacionades amb la preparació de campanyes i anàlisi de mostres.
 • Convocatòria 106/2022 de 14/6/2022 64 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca Sostenibilitat i territori i en les línies de recerca següents: · Geografia regional. · Sostenibilitat. · Urbanisme i ordenació del territori.
 • Convocatòria 105/2022 de 14/6/2022 83 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca d'Investigació del canvi global (ICG) i en les línies de recerca següents:· Efectes del canvi climàtic· Invasions biològiques
 • Convocatòria 104/2022 de 14/6/2022 75 KB
  La persona contractada donarà suport en el marc del projecte de referència PGC2018-093824-B-C41. Relitzarà campanyes de camp, anàlisi de mostres i de dades, projecte EREMITA.
 • Convocatòria 103/2022 de 14/6/2022 75 KB
  La persona contractada donarà suport en el marc del projecte de referència PGC2018-093824-B-C41. Relitzarà campanyes de camp, anàlisi de mostres i de dades, projecte EREMITA.
 • Convocatòria 102/2022 de 14/6/2022 65 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca d'Investigació Biologia de les plantes en condicions mediterrànies i en les línies de recerca següents:· Ecofisiologia de les respostes de les plantes a la sequera· Biologia d'espècies endèmiques de Balears· Taxonomia i evolució del vegetals endèmics de les Balears
 • Convocatòria 101/2022 de 14/6/2022 84 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca d'Investigació Biologia de les plantes en condicions mediterrànies i en les línies de recerca següents:· Ecofisiologia de les respostes de les plantes a la sequera· Biologia d'espècies endèmiques de Balears· Taxonomia i evolució del vegetals endèmics de les Balears
 • Convocatòria 100/2022 de 14/6/2022 61 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Biologia molecular i salut global (MOLONE): · Salut animal i humana. Medicina comparativa: animals de companyia com a models naturals de patologies humanes. Bases moleculars de malalties zoonòtiques. · Interrelació entre el medi ambient i la salut de persones, animals i plantes: aspectes moleculars. Contaminants ambientals persistents i emergents i desenvolupament de patologies globals. Microbioma, epidemiologia nutricional i salut. · Aplicació de tècniques de biologia molecular i l'anàlisi de Big Data al concepte One Health. Epidemiologia espacial. Integració entre biologia molecular, salut pública i turisme sostenible.
 • Convocatòria 099/2022 de 14/6/2022 66 KB
  La persona contractada donarà suport en el marc del projecte de referència PCI2022-132927. Realitzarà tasques de modelització teòrica de materials de tipus aïllants topològics magnètics com a sistemes que presenten estats de tipus Majorana. L'activitat seguirà els objectius del projecte MAGMA-Quantera.
 • Convocatòria 098/2022 de 7/6/2022 55 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Química de materials (MATER) i en les línies de recerca següents: · Química de superfícies i Catàlisi heterogènia · Materials nanoestructurats · Biomaterials
 • Convocatòria 097/2022 de 7/6/2022 57 KB
  La persona contractada durà a terme tasques previstes al projecte de Promoció i desenvolupament de l'activitat física i l'esport dins la comunitat universitària l'any 2022.
 • Convocatòria 096/2022 de 7/6/2022 60 KB
  La persona contractada realitzarà les següents tasques: 1) Assessorament lingüístic especialitzat als mitjans de comunicació públics de les Illes Balears 2) Actualització i manteniment del web http://totdret.uib.cat/index.html 3) Organització de conferències, seminaris i jornades sobre qualitat lingüística 4) Elaboració i edició de materials bibliogràfics i audiovisuals 5) Coordinació amb la CTAL i el Servei Lingüístic per a les funcions assignades i altres que en puguin sorgir.
 • Convocatòria 095/2022 de 7/6/2022 63 KB
  La persona contractada donarà suport en el marc del projecte de referència PRD2018/54. Realitzarà les tasques de manteniment d'estacions de fluxos d'energia, hidrologia, meteorologia i transportde sediment així com una anàlisi prospectiva dels diferents mètodesde tractament i explotació de dades resultants d'aquestes estacions.
 • Convocatòria 094/2022 de 7/6/2022 68 KB
  La persona contractada donarà suport en el marc del projecte de referència PDC2021-121210. Tasques 1.2 i Tasca 1.3. Evapotranspiració de la vinya. Responsable: CSIC (J.M. Mirás-Avalos). Participants: J.M. Escalona, D.S. Intrigliol i personal contractat. La transpiració de la vinya i l'evaporació del sòl s'estimaran separadament d'acord amb la formulació original de Riou et al. (1994). El TSW inicial es determinarà dacord amb les condicions del sòl i meteorològiques. Manteniment de la vinya experimental UIB Mesures d'humitat de sòl, relacions hídriques, creixement intercanvi de gasos i paràmetres productius.
 • Convocatòria 093/2022 de 7/6/2022 64 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Grup de Física Gravitacional: teoria i observació (GRAVITY) i en les línies de recerca següents: · Astronomia d'ones gravitacionals · Relativitat numèrica, cosmologia i astrofísica relativista computacional · Aspectes teòrics de la física gravitacional.
 • Convocatòria 092/2022 de 7/6/2022 77 KB
  La persona contractada donarà suport en el marc del projecte de referència PGC2018-097436-B-I00. En particular, col·laborarà en tasques de suport i tècniques del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) que inclouen gestió de laboratori (control d'estocs, reactius, comanes, seguretat, etc.) i maneig d'animals d'experimentació, que impliquen recollida i processament de mostres, determinacions analítiques i coneixement de la recerca en l'àmbit de la nutrigenòmica i la nutrició perinatal.
 • Convocatòria 091/2022 de 7/6/2022 77 KB
  La persona contractada donarà suport en el marc del projecte de referència PGC2018-097436-B-I00. En particular, col·laborarà en tasques de suport i tècniques del Laboratori de Biologia Molecular, Nutrició i Biotecnologia (LBNB) que inclouen gestió de laboratori (control d'estocs, reactius, comanes, seguretat, etc.) i maneig d'animals d'experimentació, que impliquen recollida i processament de mostres, determinacions analítiques i coneixement de la recerca en l'àmbit de la nutrigenòmica i la nutrició perinatal.
 • Convocatòria 090/2022 de 7/6/2022 55 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de Sistemes, Robòtica i Visió (SRV) i en les línies de recerca següents: · Sistemes encastats distribuïts, informàtica industrial, tolerància a fallades i comunicacions industrials · Fonaments i aplicacions de la robòtica mòbil. Robots aeris, marins i terrestres. Sistemes multi-robot i cooperatius. Construcció de mapes i modelat 3D · Visió per computador. Reconeixement de patrons i aprenentatge automàtic (supervisat/no supervisat, profund, per reforç). Sistemes intel·ligents
 • Convocatòria 089/2022 de 31/5/2022 75 KB
  La persona contractada donarà suport en el marc del projecte de referència PGC2018-093824-B-C41. Relitzarà campanyes de camp, anàlisi de mostres i de dades, projecte EREMITA.
 • Convocatòria 088/2022 de 31/5/2022 75 KB
  La persona contractada donarà suport en el marc del projecte de referència PGC2018-093824-B-C41. Relitzarà campanyes de camp, anàlisi de mostres i de dades, projecte EREMITA.
 • Convocatòria 087/2022 de 31/5/2022 64 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca d'Investigació del Canvi Global (ICG) i en les línies de recerca següents:-Efectes del canvi climàtic-Invasions biològiques
 • Convocatòria 086/2022 de 31/5/2022 52 KB
  La persona contractada oferirà assistència psicològica a la comunitat universitària
 • Convocatòria 085/2022 de 31/5/2022 76 KB
  La persona contractada donarà suport en el marc del projecte de referència PGC2018-099285-B-C21. La persona contractada ha de culminar la Tasca 3.3 del projecte VENOM (“Variabilidad Espacial del Nivel del Mar en el Mediterráneo occidental”, PGC2018-099285-B-C21). La Tasca 3.3 consisteix en fer difusió entre el públic general dels resultats obtinguts en el projecte, i per tant té un pic de feina en els darrers tres mesos de projecte. Aquesta difusió s'haurà de fer a través de web, xarxes socials i qualsevol altre medi d'arribar al públic.
 • Convocatòria 084/2022 de 31/5/2022 76 KB
  La persona contractada donarà suport en el marc del projecte de referència PGC2018-099285-B-C21. Ha de culminar les Tasques 1.1 i 1.3 del projecte VENOM (“Variabilidad Espacial del Nivel del Mar en el Mediterráneo occidental”, PGC2018-099285-B-C21). La Tasca 1.1 consisteix en el desplegament i manteniment de mareògrafs de baix cost a les costes de les Illes Balears. L'estiu 2022 és el darrer període de mesura, i caldrà tenir la xarxa a punt en tot moment, així com planificar el seu manteniment posterior, la qual cosa suposa un pic de feina. La Tasca 1.3 consisteix en la compilació de la base de dades final del projecte, que resultarà de l'obtenció de dades per part dels nostres instruments i també de dades d'altres instruments operatius a la zona. També serà, per tant, un període de feina especialment intens pel que fa a la compilació de dades.
 • Convocatòria 083/2022 de 24/5/2022 58 KB
  La persona contractada donarà suport en el marc del projecte de referència RGENT-2020-19281. En particular, ajudarà al mostreig de contaminants emergents a les praderies de Posidònia a Formentera i tasques per saber l'estat de conservació de les plantes.
 • Convocatòria 082/2022 de 24/5/2022 58 KB
  La persona contractada donarà suport en el marc del projecte de referència RGENT-2020-19281. En particular, ajudarà al mostreig de contaminants emergents a les praderies de Posidònia a Formentera i tasques per saber l'estat de conservació de les plantes.
 • Convocatòria 081/2022 de 24/5/2022 64 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca d’Investigació del Canvi Global (ICG) i en les línies de recerca següents:-Efectes del canvi climàtic-Invasions biològiques
 • Convocatòria 080/2022 de 24/5/2022 75 KB
  La persona contractada donarà suport en el marc del projecte de referència PSI2017-88388-C4-1_R. Durà a terme la tasca 1.4 (Estudi dels efectes de la tACS a baixa freqüència i baixa amplituds sobre el processament emocional en pacients amb dolor crònic (n=20) i voluntaris sans (n=20)(objectiu 1.4)).
 • Convocatòria 079/2022 de 24/5/2022 65 KB
  La persona a contractar realitzarà la seva tasca al grup de recerca de FÍSICA DE MATERIALS i en les línies de recerca següents: - Transformacions sòlid-sòlid. Transformació martensítica en aliatges amb memòria de forma (AMF) - Caracterització estructural i microestructural de materials. Tècniques: calorimetria (DSC convencional i alta resolució), anàlisi mecànica dinàmica (DMA), ressonància ultrasonora; dilatometria, microscòpia (òptica, electrònica de rastreig, electrònica de transmissió), microanàlisi, difracció de raigs X - Aspectes en AMF: transformació induïda per temperatura i per esforç; estructures de martensita; propietats mecàniques; comportament termodinàmic sota tractaments termo-mecànics; aliatges amb alta temperatura de transformació; estabilització de la martensita; propietats d'esmorteïment i bloqueig d'interfases; desenvolupament de nous aliatges amb memòria de forma ferromagnètics
 • Convocatòria 078/2022 de 17/5/2022 70 KB
  Tasques a desenvolupar: La persona contractada donarà suport al projecte de referència PDR2020/51-1. Contribuirà a la tasca 2.2 Segmentació, lematització i marcatge i a la tasca 2.3 Trobar agrupaments en variables dialectals i estructures jeràrquiques en canvis lingüístics.
 • Convocatòria 077/2022 de 17/5/2022 73 KB
  La persona contractada donarà suport al projecte de referènciaPSI2017-88388-C4-1-R. Durà a terme la tasca 1.4 (Estudi dels efectes de la tACS a baixa freqüència i baixa amplitud sobre el processament emocional en pacients amb dolor crònic (n=20) i voluntaris sans (n=20) (objectiu 1.4)).
This language version doesn't exist

Consultau les convocatòries anteriors a 76/2022 a la web del Servei de Nòmines i Seguretat Social (SNSS).