Impresos i informacio d'ús comú

This language version doesn't exist

Codificacions i informació normalitzada

Certificació de participació a projectes

Hem incorporat la generació automàtica i electrònica de certificats oficials personals de participació en activitats de recerca gestionades per la UIB dins el Portal del Personal Investigador (PPI)